Lekcije

Zimska priča/priča u slikama, obrada
Zimska priča/priča u slikama, dalji rad
Izgovorena riječ i napisana riječ, Čigra,obrada
Izgovorena riječ i napisana riječ,nastavni listić
Narodna priča "Tri međeda", obrada
Narodna priča "Tri međeda", dalji rad - 1. dio
Narodna priča "Tri međeda", dalji rad - 2. dio
Na slovo, na slovo - 1. dio
Na slovo, na slovo - 2. dio
Ratko Zvrko: "Bijele pčele", obrada
Ratko Zvrko: "Bijele pčele", dalji rad
Na slovo, na slovo – Čigra - 1. dio
Na slovo, na slovo – Čigra - 2. dio
Na slovo, na slovo – Čigra - 3. dio
Što ima novo?
Znaci nam nešto kažu
"Vuk i sedam jarića", dalji rad - 2. dio
Bajka, likovi u bajci – pozitivni i negativni/ Bila jednom jedna
Glas – slovo, više glasova – riječ/Što ne pripada redu? - 1. dio
Glas – slovo, više glasova – riječ/Što ne pripada redu? - 2. dio