Lekcije

Pozorište, gluma, predstava
Kako, kuda i kad?
Danas, juče sjutra, /neumjetnički tekst/ Priča po slikama: Radni dan đaka
Glas, slovo, sistematizacija
Poetski tekst, narodna uspavanka Ninaj, ninaj drago moje - 1. dio
Poetski tekst, narodna uspavanka Ninaj, ninaj drago moje - 2. dio
Mami za 8. mart, Čestitka, - prigodni tekstovi i pjesme - izrada čestitke
Neumjetnički tekst: Tvor, obrada
Tvor koji je htio da miriše, obrada
Tekst: Tvor koji je htio da miriše Grozdana Olujić, dalji rad - 1. dio
Tekst: Tvor koji je htio da miriše Grozdana Olujić, dalji rad - 2. dio
Tekst: Tvor koji je htio da miriše Grozdana Olujić, dalji rad - 3. dio
Priča po slikama, Ko ne pazi, taj i ne zna
Pričati priču, tečan i jasan govor, ljepota rečenice/Novi prijatelji
Pričati priču, tečan i jasan govor, ljepota rečenice/Novi prijatelji, dalji rad
Poetski tekst: "Deset ljutih gusara", obrada
Poetski tekst: "Deset ljutih gusara", dalji rad
Poetski tekst:"Deset ljutih gusara", dalji rad - 2. dio
Neumjetnički tekst "Gusari"
Što ne pripada redu - 1. dio