Lekcije

Sabiranje brojeva od 1 do 5 – 4. dio
Oduzimanje broja 1 od brojeva 2, 3, 4 i 5 – 1. dio
Oduzimanje broja 1 od brojeva 2, 3, 4 i 5 - 2. dio
Oduzimanje brojeva do 5
Oduzimanje brojeva do 5 – uvježbavanje
Broj nula
Priča o brojevima od 1 do 5
Prirodni brojevi od 6 do 10
Prirodni broj 6
Jednakobrojni skupovi
Sabiranje i oduzimanje do 6
Prirodni broj 7
Prirodni brojevi do 7
Učimo broj 8
Sabiranje i oduzimanje brojeva do 8
Učimo broj 9
Sabiranje i oduzimanje brojeva do 9
Učimo broj 10
Sabiranje brojeva do 10
Oduzimanje brojeva do 10