Lekcije

Sadim, sijem...
Gdje žive?
Od čega su stvari?
Od čega su stvari?, dalji rad
Pravimo zdjelu!
Igramo se vodom
Raspored časova - 1. dio
Raspored časova - 2. dio
"Moja okolina"
Moja okolina - 2.dio
Brinem o okolini
Brinem o okolini - 2. dio
Okolina se mjenja
Okolina se mjenja - 2.dio
"Naučili smo"- sistematizacija
Stiže ljeto – U hotelu
Stiže ljeto 2.dio
Ljetnji raspust
Ljetnji raspust 2.dio