Lekcije

Atmosfera
Sunčeva radijacija i trajanje sunčevog sjaja; temperatura vazduha
Vazdušni pritisak i vjetar
Oblačnost i padavine
Vrijeme i klima
Svjetska mora
Rijeke i jezera
Hemijske i fizičke karakteristike morske vode