Lekcije

Izračunavanje kvantitativnih odnosa između reaktanata i proizvoda na osnovu stehiometrijske jednačine hemijske reakcije II dio
Primjenjivanje matematičkih znanja i vještina pri rješavanju složenih stehiometrijskih izračunavanja u hemiji (obnavljanje)
Razlika endotermnih od egzotermnih hemijskih procesa
Rješavanje jednostavnih računskih zadataka iz termohemije
Disperzni sistemi; Utvrđivanja uticaja temperature na rastvaranje supstanci
Izračunavanje potrebnih podatke za pripremu rastvora određenog procentnog sastava ili količinske koncentracije – 2. dio
Koligativna svojstva rastvora
Oksidoredukcione jednačine
Naponski niz metala
Hemijski izvori električne struje
Elektroliza
Brzina hemijske reakcije
Faktori koji utiču na brzinu hemijske reakcije
Povratne reakcije
Faktori koji utiču na položaj hemijske ravnoteže