Lekcije

OVI 1 Opiše kiseline i baze prema Arenijusovoj teoriji elektrolitičke disocijacije i predstavlja njihovu disocijaciju (1 dio)
OVI 1 Opiše kiseline i baze prema Arenijusovoj teoriji elektrolitičke disocijacije i predstavlja njihovu disocijaciju (2 dio)
OVI 1.2 Objasni pojam kiselina i baza prema Brenšted-Lorijevoj teoriji
Određuje jačinu kiselina i baza; Grupiše rastvore po reakciji vodene sredine (neutralni, kiseli i bazni)
Izračunava pH vrijednost vodenih rastvora kiselina i baza
Eksperimentalno određuje pH vrijednost rastvora
Komentariše dobijanje, svojstva i vrste soli
Objašnjava hidrolizu soli
Objašnjava hidrolizu soli – zadaci
Opisuje ulogu pufera i njihov značaj za žive organizme
Utvrđivanje i predlaganje načina za dobijanje kiseonika