Lekcije

Utvrđivanje i predlaganje načina za dobijanje nemetala N; reaktivnost nemetala N; važnija jedinjenja nemetala N
Značaj, primjena i uticaj na životnu sredinu vodonika, hlora i kiseonika
Utvrđivanje i predlaganje načina za dobijanje sumpora; reaktivnost sumpora; važnija jedinjenja sumpora
Utvrđivanje i predlaganje načina za dobijanje nemetala (fosfor); Objašnjava reaktivnost nemetala (fosfor); Opisuje važnija jedinjenja nemetala (fosfor)
Značaj, primjena i uticaj na životnu sredinu sumpora, azota i fosfora
Fizička i hemijska svojstva elemenata 14 grupe
Dobijanje nemetala ugljenik,silicijum; reaktivnost nemetala ugljenik, silicijum; važnija jedinjenja nemetala ugljenik, silicijum
Alkalni metali
Najvažnija jedinjenja zemnoalkalnih metala
Metali – zadaci
Aluminijum
Hrom i mangan
Srebro i zlato
Gvoždje