Lekcije

Jednačine koje se svode na kvadratne jednačine
Sistemi kvadratnih jednačina
Grafik funkcije kvadratne funkcije (y=ax2+bx+c)
Svojstva, osobine kvadratne funkcije
Crtanje grafika i ispitivanje svojstva kvadratne funkcije
Kvadratne nejednačine
Iracionalne jednačine
Eksponencijalna funkcija
Eksponencijalne jednačine
Logaritamska funkcija
Logaritamske jednačine
Logaritamske jednačine – utvrđivanje
Trigonometrijski identiteti
Trigonometrija oštrog i tupog ugla
Osnovni pojmovi vektor, sabiranje i oduzimanje vektora i množenje vektora brojem
Sabiranje vektora i množenje vektora brojem - Utvrđivanje
Rastavljanje vektora po bazi. Ortonormirana baza. Skalarna projekcija vektora na osu i Skalarni proizvod vektora
Ortonormirana baza vektora