Lekcije

"Oblak u pantalonama" – Vladimir Majakovski 1. čas
Oblak u pantalonama ‒ Vladimir Majakovski 2. čas
Romansa mesečarka ‒ F. G. Lorka
Proces - F. Kafka 1. čas
Proces ‒ F. Kafka 2. čas
Proces ‒ F. Kafka 3. čas
Sumatra ‒ M. Crnjanski
Objašnjenje Sumatre ‒ M. Crnjanski
Seobe ‒ Miloš Crnjanski 1. čas
Seobe ‒ Miloš Crnjanski 2. čas
Seobe ‒ Miloš Crnjanski 3. čas
Seobe ‒ Miloš Crnjanski 4. čas
"Tama", Mirko Banjević
"Crmnici pod jesen", Janko Đonović
Ivo Andrić: Na Drini ćuprija 1. čas
Ivo Andrić: Na Drini ćuprija 2. čas
Ivo Andrić: Na Drini ćuprija 3. čas
Ivo Andrić: Na Drini ćuprija 4. čas
Svakidašnja jadikovka ‒ Tin Ujević
"Povratak" ‒ Dobriša Cesarić