Lekcije

Proste harmonijske oscilacije
Proste harmonijske oscilacije- zadaci
Harmonijske oscilacije opružnog i matematičkog klatna
Matematičko klatno, zadaci
Energija harmonijskog oscilatornog kretanja
Mehanički talasi
Energija i intenzitet talasa
Zvuk
Doplerov efekat
Naizmjenična struja
Elektromagnetni talasi
Rješavanje zadataka vezanih za otpornosti u kolu naizmjenične struje
Rješavanje zadataka za ukupnu otpornost RLC kola
Snaga naizmjenične struje
Spektar elektromagnetnog zračenja
Računski zadaci iz oblasti naizmjenične struje
Zadaci vezani za RLC kolo naizmjenične struje
Zvuk-akustika