Lekcije

OVI 1.1 Objasni hibridizaciju orbitala ( sp3, sp2, sp); Klasifikuje organska jedinjenja prema različitim kriterijumima
OVI 1.2 Razlikuje fizička i hemijska svojstava organskih i neorganskih jedinjenja; Navodi važnije hemijske reakcije u organskoj hemiji
Primijeni pravila IUPAC – nomenklature pri imenovanju alkana; Razlikuje tipove izomerije
Razlikuje tipove hemijskih reakcija kod različitih alkena; Opiše da mehanizam organskih reakcija zavisi od osobina supstrata i reagensa
Razlikuje tipove hemijskih reakcija kod alkena; Opiše da mehanizam organskih reakcija zavisi od osobina supstrata i reagensa
Primijeni pravila IUPAC –nomenklature pri imenovanju aromatičnih ugljovodonika; Razlikuje tipove izomerije
Fenoli