Lekcije

Razlozi nastanka sociologije, svrha i njeni zadaci kao nauke i kao nastavnog predmeta
Sociološka imaginacija
Pojam društva i najvažniji oblici društvenog života; društveno djelovanje, ponašanje i odnosi
Prednosti sociologije u odnosu na druge društvene nauke; predmet proučavanja mikro i makro sociologije i pojedinačne discipline sociologije
Karakteristike sociološkog metoda, faze sociološkog istraživanja
Utvrde prethodno stečena znanja o nastanku, svrsi i zadacima sociologije pojmu "sociološke imaginacije"
Pojam društvene strukture kao sistem odnosa među ključnim elementima od kojih je sastavljena; razlikovanje pojma sastav od pojma strukture
Različita određenja pojma kulture, funkcije kulture, kao i suštinske razlike osnovnih elemenata kulture; normativno i vrijednosno oblikovanje društvenog života
Utvrđivanje - Pojam religije, uloga sekti
Pojam socijalne patologije, devijantnog ponašanja i društvenog nadzora