Lekcije

Razvojne perspektive društva i shodno karakteristikama pojedinih istorijskih faza po tehnološkom kriterijumu - benefiti i dalje razvojne šanse;
Značaj preduzetništva kao značajne djelatnosti
Pojam slobodnog vremena i načini ispunjavanja dokolice
Različita određenja pojma kulture, funkcije kulture, kao i suštinske razlike osnovnih elemenata kulture;
Značenje simbola i simbolički karakter kulture; različite vrste potreba, odnos kultura potreba i kulturne potrebe
Različiti tipovi kultura – kulturni pluralizam
Utvrđivanje prethodno stečenih znanja o slojno vertikalnoj podjeli strukture društva; uzrocima društvene nejednakosti;
Utvrđivanje prethodno stečenih znanja o određenju kulture, značenje simbola, simbolički karakter kulture; masovna kultura, kič i šund;
Pojam religije kao važan oblik društvene svijesti; Pojmovi vjere i religije
Najvažnije svjetske religije, njihove karakteristike i uticaj; Istorijski kontekst razvoja jevrejstva, hrišćanstva, budizma i islama, kao i osnovna obilježja monoteizma
Uloga sekti, funkcija i ciljevi sektaškog organizovanja
Tendencije sekularnog društva
Utvrđivanje - Pojam religije, uloga sekti
Pojam socijalne patologije, devijantnog ponašanja i društvenog nadzora
Atrofija društvenih progresivnih kapaciteta pod teretom bolesti zavisnosti
Uzroci nastanka i mehanizmi djelovanja subjekata terorizma i mogućnost kolektivne zaštite
Mehanizmi trgovine ljudima i modeli manipulacije; korupcija i organizovani kriminal
Tekovine savremene demokratije i pogubno djelovanje svih oblika mržnje i diskriminacije
Mehanizmi ispoljavanja i vrste nasilja
Uzroci vršnjačkog nasilja i mogućnosti preventivne društvene reakcije