Lekcije

Mehanizmi i vrste nasilja u porodici, metode zaštite
Posljedice konfliktnih situacija i preporuke za njihovo rješavanje; standardizovani govor i druge vrste javne verbalne i neverbalne komunikacije u odnosu na govor mržnje;
Pojam mobinga i mogućnosti zaštite od mobinga
Utvrđivanje prethodno stečenih znanja o socijalnoj patologiji, devijantnom ponašanju i društvenom nadzoru; maloljetnička delinkvencija;
Demografija i ključne sfere interesovanja te naučne discipline
Benefiti savremene nauke, tehnike i tehnologije
Potencijalne neželjene posledice genetičkog inženjeringa, ekspanzije informacionih tehnologija i okrtanje alternativnim izvorima energije
Globalizacija
Ekonomski i drugi uzusi tržišta rada; globalizacijski trendovi;
Utvrđivanje prethodno stečenih znanja o pojmu demografije i ključnim sferama interesovanja te naučne discipline
Aktuelna orjentacija crnogorske politike ka evro-atlantskim integracijama
Osnovne razvojne determinante strateški ključnih privrednih grana
Sudar tradicionalnih vrijednosti i zahtjeva modernog društva
Vrijednost i značaj očuvanja nacionalne kulture i identiteta
Utvrđivanje prethodno stečenih znanja o aktuelnim orjentacijama crnogorske politike ka evro-atlatlanskim integracijama
Aktuelne obrazovne politike i položaj omladine
Ulogu mladih u savremenom društvu po pitanju obaveza, dužnosti i sveukupnog doprinosa
Odnos države prema statusnim pitanjima obrazovanja i zaposlenja odnosno društvenog angažmana mladih u sferi rada; posljedice fenomena odliva mozgova
Omladinski aktivizam, negativnost komformističkog stava
Odnos ekonomije i ekologije i strateške prednosti u političkoj podršci jednoj i drugoj oblasti; Ideja "Ekološke Crne Gore"