Lekcije

Ponavljanje – Protok genetičke informacije
Genetička osnova reprodukcije - 1. dio
Genetička osnova reprodukcije - 2. dio
Značaj Mendela i odnos genotipa I fenotipa
Poligenija i interakcija gena
Kvantitativne osobine; vještačka selekcija