Lekcije

Avangarda
Poetika moderne
Moderna
Pisanje eseja
Pisanje velikog slova
Metodologija proučavanja književnosti 1. čas
Metodologija proučavanja književnosti 2. čas
Kora, Vasko Popa
Instrukcija maslini, Radovan Zogović
"Prokleta avlija" – Ivo Andrić 1. čas
"Prokleta avlija" – Ivo Andrić 2. čas
"Prokleta avlija" – Ivo Andrić 3. čas
Pozni modernizam
"Stranac" – A. Kami 1. čas
"Stranac" – A. Kami 2. čas
Antidrama
"Derviš i smrt" – M. Selimović 1. čas
"Derviš i smrt" – M. Selimović 2. čas
"Derviš i smrt" – M. Selimović 3. čas
"Kamena uspavanka" ‒ Stevan Raičković