Lekcije

"Hamlet" – V. Šekspir 1.dio
"Hamlet" – V. Šekspir - 2. dio
Padežni sistem 1. čas
Padežni sistem 2. čas
Padežna sinonimija
Padežna sinonimija − vježbanje
"Derviš i smrt" – M. Selimović 1. čas
"Derviš i smrt" – M. Selimović 2. čas
"Derviš i smrt" – M. Selimović 3. čas
"Noć skuplja vijeka" – Petar II Petrović Njegoš 1. čas
"Noć skuplja vijeka" – Petar II Petrović Njegoš 2. čas
Medijska pismenost 1
Medijska pismenost 2
"Kamena uspavanka" ‒ Stevan Raičković
"Proljeće Ivana Galeba" ‒ Vladan Desnica 1. čas
"Proljeće Ivana Galeba" ‒ Vladan Desnica 2. čas
Nezavisnosložene rečenice
Zavisnosložene rečenice
Zavisnosložene rečenice 2. čas (vježbanje)
Kongruencija