Lekcije

Lelejska gora - M. Lalić 1. čas
Lelejska gora - M. Lalić 2. čas
Balada ohridskim trubadurima ‒ Branko Miljković
Postmodernizam
Davidova zvijezda 1. čas ‒ Z. Hodžić
Davidova zvijezda 2. čas ‒ Z. Hodžić
Luča mikrokozma Posveta ‒ P. P. Njegoš 1. čas
Luča mikrokozma Posveta ‒ P. P. Njegoš 2. čas
Braća Karamazovi ‒ F. M. Dostojevski - 1. dio
Braća Karamazovi ‒ F. M. Dostojevski - 2. dio
Braća Karamazovi ‒ F. M. Dostojevski - 3. dio
Braća Karamazovi ‒ F. M. Dostojevski - 4. dio
Vavilonska biblioteka ‒ H.L. Borhes
Čovek koji je jeo smrt ‒ B. Pekić - 1. dio
Čovek koji je jeo smrt ‒ B. Pekić - 2. dio
Čovek koji je jeo smrt ‒ B. Pekić - 3. dio
Tražim pomilovanje - D. Maksimović
Književnost i film
Internet i književnost, hipertekst