Lekcije

Uloga hormona i klasifikacija hormona
Varenje i resorpcija ugljenih hidrata
Sintezu i analiza proteina
Metabolizam proteina