Lekcije

search button
Lection thumbnail
Čardak ni na nebu ni na zemlji, dalji rad 2. dio
Lection thumbnail
Čardak ni na nebu ni na zemlji, dalji rad 1. dio
Lection thumbnail
Upotreba velikog slova
Lection thumbnail
Kornjača i zec – Ezop, dalji rad
Lection thumbnail
Kornjača i zec – Ezop, obrada
Lection thumbnail
Subjekat i predikat, obrada
Lection thumbnail
Potvrdan i odričan oblik rečenice, obrada
Lection thumbnail
Subjekat i predikat, dalji rad
Lection thumbnail
Potvrdne i odrične rečenice, dalji rad
Lection thumbnail
Kakve je boje potok – G. Vitez, obrada
Lection thumbnail
Kakve je boje potok – G. Vitez, dalji rad
Lection thumbnail
Upitna rječca LI i odrična rječca NE, obrada