Lekcije

search button
Lection thumbnail
„Sve, sve, ali zanat“, obrada
Lection thumbnail
„Sve, sve, ali zanat“, dalji rad
Lection thumbnail
Opis okoline, stvaranje usmenog i pisanog teksta
Lection thumbnail
Opis okoline, imenovanje djelova kompozicione
Lection thumbnail
Realistička pripovijetka „Izvor“, D.Jeknić, obrada
Lection thumbnail
Glagoli-prepoznaje, imenuje i koristi glagole
Lection thumbnail
Glagoli – dalji rad
Lection thumbnail
Domaća lektira „Mala sirena“- obrada
Lection thumbnail
Domaća lektira „Mala sirena“- dalji rad 1. dio
Lection thumbnail
Domaća lektira „Mala sirena“- dalji rad, 2. dio
Lection thumbnail
Domaća lektira „Mala sirena“- dalji rad, 3.dio
Lection thumbnail
Projektni rad „Moje lutke“, obrada