Lekcije

search button
Lection thumbnail
Moja kuća, Ivan Ceković, dalji rad
Lection thumbnail
Glagolske odredbe za mjesto, vrijeme i način
Lection thumbnail
Glagolski dodatak objekat 1. dio
Lection thumbnail
Glagolski dodatak objekat 2. dio
Lection thumbnail
Jesenji pastel, Sait Orahovac, dalji rad
Lection thumbnail
Kviz znanja - predikatski skup riječi
Lection thumbnail
Jesenji pastel, Sait Orahovac
Lection thumbnail
Imenika odredba- atribut
Lection thumbnail
Atribut- vježbanje
Lection thumbnail
Mirišljava komšinica, neumjetnički tekst
Lection thumbnail
Apozicija- obrada
Lection thumbnail
Atribut i apozocija- vježbanje

Materijali za preuzimanje

Vježba 2

download

Vjezba 3

download

Vježbe 4

download