Lekcije

search button
Lection thumbnail
Računarske operacije u skupu Q
Lection thumbnail
Jednacine i nejednacine u skupu Q
Lection thumbnail
Vrste i svojstva trouglova i četvorouglova
Lection thumbnail
Razmjera dva broja
Lection thumbnail
Razmjera
Lection thumbnail
Proporcija
Lection thumbnail
Direktna i obrnuta proporcionalnost – 1. čas
Lection thumbnail
Direktna i obrnuta proporcionalnost - vježbanje
Lection thumbnail
Procenat - definicija i određivanje p% od veličine A
Lection thumbnail
Određivanje veličine ako je poznat procenat
Lection thumbnail
Procentni račun 1 dio
Lection thumbnail
Procentni račun 2. dio