Lekcije

search button
Lection thumbnail
Lične zamjenice, određeni član, brojevi i nepravilni glagoli
Lection thumbnail
Nepravilna množina imenica
Lection thumbnail
Indikativ prezenta glagola
Lection thumbnail
Neodređeni član, učtiva forma
Lection thumbnail
Opis osobe (fizički izgled i karakterne osobine)
Lection thumbnail
Indikativ prezenta: nepravilni glagoli
Lection thumbnail
Modalni glagoli
Lection thumbnail
Prijedlozi
Lection thumbnail
Prijedlozi: ponavljanje (riassunto)
Lection thumbnail
Prilozi za mjesto (opis prostorije)
Lection thumbnail
LA CASA (opis kuće)
Lection thumbnail
Modalni glagoli i povratni glagoli