Lekcije

search button
Lection thumbnail
Lične zamjenice, određeni član, brojevi i nepravilni glagoli
Lection thumbnail
Nepravilna množina imenica
Lection thumbnail
Indikativ prezenta glagola
Lection thumbnail
Neodređeni član, učtiva forma