Lekcije

search button
Lection thumbnail
Opiše kiseline i baze prema Arenijusovoj teoriji
Lection thumbnail
Opiše kiseline i baze prema Arenijusovoj teoriji 2. dio
Lection thumbnail
OVI 1.2 Objasni pojam kiselina i baza prema Brenšted-Lorijevoj teoriji
Lection thumbnail
OVI 1.2 Objasni pojam kiselina i baza prema Brenšted-Lorijevoj teoriji
Lection thumbnail
Izračunava pH vrijednost vodenih rastvora kiselina i baza,zadaci
Lection thumbnail
Eksperimentalno određuje pH vrijednost rastvora

Materijali za preuzimanje

Još uvijek nema dostupnih materijala.