Lekcije

search button
Lection thumbnail
Električna struja
Lection thumbnail
Računski zadaci iz oblasti električne struje
Lection thumbnail
Omov zakon za dio strujnog kola i električna otpornost
Lection thumbnail
Omov zakon za dio strujnog kola i električna otpornost - zadaci
Lection thumbnail
Redna i paralelna veza otpornika

Materijali za preuzimanje

Još uvijek nema dostupnih materijala.