Lekcije

Bajka Pepeljuga, dalji rad
Glas, slovo, riječ p, l, t
Glas, slovo, riječ p, l, t dalji rad
Kiša, umjetnički tekst
Umjetnički tekst "Kiša", E. Peroci, dalji rad
Ćirilična slova B, Ž, G
Ćirilična slova B, Ž, G, dalji rad
"Cvrčak i mrav" La Fonten, obrada
"Cvrčak i mrav" La Fonten, dalji rad
Ćirilična slova Z, Č, obrada
Ćirilična slova Z, Č, dalji rad
Ćirilična slova Lj, C, obrada
Ćirilična slova Lj, C, dalji rad
Pisanja velikog slova - obrada
Pisanja velikog slova – dalji rad
Štampana ćirilična slova Ć i Nj
Štampana ćirilična slova Ć i Nj, dalji rad
Vrapci i zavičajci B.Rogač, obrada
"Vrapci zavičajci" B. Rogač,dalji rad
Štampana slova ćirilice F i H