Lekcije

Štampana slova ćirilice F i H – dalji rad
Štampana slova ćirilice Dž i Đ
Štampana slova ćirilice Dž i Đ – dalji rad
"Nagluvi pijetao" – A. Staničić (dramski tekst)
Pjesma "Zimo, pazi ptice", S. Rakita, obrada
"Pipi Duga Čarapa", obrada
"Pipi Duga Čarapa" - 2. dio
"Pipi Duga Čarapa", - 3. dio, Pipi kreće u školu
"Pipi Duga Čarapa" - 4. dio, Pipi slavi rođendan
DOMAĆA LEKTIRA "Pipi Duga Čarapa" 5. dio
DOMAĆA LEKTIRA "Pipi Duga Čarapa" 6. dio
Glas/Slovo/Riječ/Rečenica
Pisana slova ćirilice: A/M/N/I
Pisana slova ćirilice: A/M/N/I zadaci
Tačka/Upitnik/Uzvičnik/Rečenice
Tačka/Upitnik/Uzvičnik/Rečenice, dalji rad
Glas/Slovo/Riječ/Rečenica-Pisana slova E/J/O/S
Glas/Slovo/Riječ/Rečenica-Pisana slova E/J/O/S, dalji rad
Tekst, Dosjetljivi đed - 1. dio
Tekst, Dosjetljivi đed - 2. dio