Lekcije

Tekst, Dosjetljivi đed - 3. dio
Glas/ slovo/riječ/ rečenica pisana slova U,V,R,D, obrada
Glas/slovo/ riječ/rečenica pisana slova U,V,R,D, dalji rad - 1. dio
Glas/slovo/riječ/ rečenica pisana slova U,V,R,D, dalji rad - 2. dio
Neumjetnički tekst Vitamini
Neumjetnički tekst Vitamini,dalji rad
Imenice - 1. dio
Imenice - 2. dio
Imenice - 3. dio
Slovo, glas, riječ, rečenica - Pisana slova K i Š, obrada
Slovo, glas, riječ, rečenica Pisana slova K i Š, dalji rad
Umjetnički tekst Pokretna priča, obrada
Umjetnički tekst Pokretna priča, dalji rad
Neumjetnički tekst "Susret", obrada
Neumjetnički tekst "Susret" - 2. dio
Glas, slovo, riječ, rečenica pisana slova P, L ,T
Glas, slovo, riječ, rečenica pisana slova P, L ,T, dalji rad
Oglas šumskih novina, obrada
Oglas šumskih novina, dalji rad
Neumjetnički tekst Halo, halo