Lekcije

search button
Lection thumbnail
Predmet, svrha, ciljevi i zadaci sociologije
Lection thumbnail
Sociološka imaginacija
Lection thumbnail
Mislioci koji su učestvovali u konstituisanju sociologije
Lection thumbnail
Prednosti sociologije u odnosu na druge društvene nauke; predmet proučavanja mikro i makro sociologije i pojedinačne discipline sociologije
Lection thumbnail
Mislioci koji su učestvovali u konstituisanju sociologije
Lection thumbnail
Odnos sociologije i drugih društvenih nauka
Lection thumbnail
Metod i tehnike u istraživanju
Lection thumbnail
Utvrđivanje prethodno stečenog znanja
Lection thumbnail
Društvena struktura i društveni sastav
Lection thumbnail
Značaj društvene uloge, položaja-statusa i društvenih odnosa među njima; značaj društvenih grupa i principi njihove klasifikacije
Lection thumbnail
Sociološko određenje porodice, njeni istorijski oblici i osnovne funkcije; značaj braka i srodstva; alternative porodice i braka; uzroci devijantnih oblika ponašanja u porodic
Lection thumbnail
Pojam politike kroz istorijski razvoj društva i određenje države kao političke i pravne institucije; političke partije i društveni pokreti

Materijali za preuzimanje

Još uvijek nema dostupnih materijala.