Lekcije

search button
Lection thumbnail
Doživljajno slušanje muzike
Lection thumbnail
Obrada pjesme po sluhu Muzika
Lection thumbnail
Brojalica Đedov kišobran
Lection thumbnail
Sport
Lection thumbnail
Himna Crne Gore, doživljajno slušanje muzike
Lection thumbnail
Himna Crne Gore, učenje pjesme po sluhu
Lection thumbnail
Prepoznavanje glasova i instrumenata po kategorijama
Lection thumbnail
Pjesma Zima, obrada pjesme po sluhu
Lection thumbnail
Narodna pjesma iz Crne Gore Oj, Vrsuto
Lection thumbnail
Obrada brojalice „Abeceda“ i pjesme „Dok mjesec s'ja“
Lection thumbnail
Strip "Muzička zanimanja"
Lection thumbnail
Pjesma „Hrani se zdravo“

Materijali za preuzimanje

Još uvijek nema dostupnih materijala.