Lekcije

Slova latinice A, O, E, J, K, M, T, N, Nj, I
Štampana slova latinice U, S, P...
Cirkuske vještine, Đ. Radivojević, obrada
Cirkuske vještine, Đ. Radivojević, dalji rad
Izražajna interpretacija dramskog teksta
Štampana slova latinice C, Ć, Č, B, N
Prepisivanje teksta latinicom
Ružno pače, obrada
Ružno pače, dalji rad - 1. dio
Ružno pače, dalji rad - 2. dio
Ružno pače, dalji rad (crtani film)
Književna djela i likovi
Slova latinice D, Dž, Đ, Z, Ž
Slova latinice D, Dž, Đ, Z, Ž, dalji rad
Glagoli – obrada
Glagoli – dalji rad
Imenice, glagoli, pridjevi
Narodna priča "Sedam prutova" - obrada
Pjesma " Dođi u moju kuću", Bruno Horst Bul, obrada
Pjesma " Dođi u moju kuću", Bruno Horst Bul,dalji rad