Lekcije

Dvotačka i zarez
Dvotačka i zarez, dalji rad
Nastavni list
Djelo za čitanje u nastavcima Petar Pan u Kensingtonskom parku - 1. dio
Djelo za čitanje u nastavcima Petar Pan u Kensingtonskom parku - 2. dio
Djelo za čitanje u nastavcima Petar Pan u Kensingtonskom parku - 3. dio
Priča u slikama
Neumjetnički tekst Kugla kao čigra
Neumjetnički tekst Kugla kao čigra, dalji rad
Nastavni list: Pisanje velikog slova
Priča u slikama, govorna vježba
Priča u slikama, pismena vježba
Umjetnička pjesma Veliki kapetan
Umjetnička pjesma Veliki kapetan – Dušan Đurišić
Narodna priča Prosjak i tvrdica
Neumjetnički tekst Crno jezero
Čestitka domovini
Narodna priča Tri leptira
Narodna priča Tri leptira, dalji rad
Radnja, vršilac radnje, imenice, riječi koje označavaju osobine bića i predmeta, riječi koje označavaju radnju Nastavni list