Lekcije

Sabiranje dvocifrenih brojeva s prelazom preko desetice, dalji rad
Oduzimanje dvocifrenih brojeva s prelazom preko desetice
Oduzimanje dvocifrenih brojeva s prelazom preko desetice,dalji rad
Sabiranje i oduzimanje dvocifrenih brojeva, vjezbanje
Sabiranje i oduzimanje dvocifrenih brojeva, nastavni listic
Izlomljene linije
Duzina izlomljene linije
Izlomljena linija, vjezbanje
Tabele
Dijagrami
Grafovi
Zamjena mjesta činilaca
Dijeljenje (1)
Dijeljenje (2)-podijeljeno,dijeljenik,djelilac i količnik
Veza množenja i dijeljenja
0 i 1 kod množenja
0 i 1 kod dijeljenja
Tablica množenja i dijeljenja sa 2
Množenje i dijeljenje sa 2
Tablice množenja i dijeljenja sa 3