Lekcije

Provjera pravopisnog znanja, Nastavni list
Opis igre
Opis igre, dalji rad
Tekst "Trčimo za suncem", N.Kapidžić-Hadžić
Pisanje odrične rječce"ne" uz imenice i pridjeve
Pisanje odrične rječce"ne" uz imenice i pridjeve, dalji rad
Tekst:"Alberta u potrazi za ljubavlju" Izabel Aberdi
Tekst:"Alberta u potrazi za ljubavlju" Izabel Aberdi, dalji rad
Pisanje suglasnika j između "i" i "o"
Pisanje suglasnika j između "i" i "o" , dalji rad
Tekst:"Knjeginja na zrnu graška", H.K.Andersen, dalji rad
Tekst:"Knjeginja na zrnu graška", H.K.Andersen
Glavni djelovi rečenice
Pjesma"Đe je sreća" D.Đurišić - 1. dio
Pjesma"Đe je sreća" D.Đurišić - 2. dio
Imenice, glagoli i pridjevi
Neumjetnički tekst, Crnogorska narodna nošnja
Odrična rječca NE
Priprema za pisani zadatak
Rastavljanje riječi na kraju reda