Lekcije

Tekst "Ledena gora" A.Hromadžić
Tekst "Ledena gora" A.Hromadžić, dalji rad
Nastavni list
"Vitez u patikama", dalji rad
Vrijeme, mjesto i način vršenja radnje
Neumjetnički tekst "Između 4 vatre"
"Crvenkapa u taksiju" D. Radulović
Molba, zahvalnica
Tekst,"Zrno pijeska"
Kompozicija teksta
Projektni rad: "A ovo su naše priče"
Pridjevi, vježbanje
Imenice, glagoli, pridjevi
Pjesma "Mjesečeva krađa" S.Labudović
Projektni rad: "A ovo su naše pjesme"
Naučili smo, pravopis, sistematizacija
Javna obavještenja (piktogrami, cjenovnik, račun)
Književnost- sistematizacija
Pravopis- sistematizacija
Sistematizacija 1