Lekcije

Tablica mnozenja
Veza između množenja i dijeljenja
Redosljed računskih operacija
Množenje i dijeljenje (redosljed računskih operacija-ponavljanje)
Množenje i dijeljenje sa 10 i sa 100
Svojstva množenja
Množenje višestrukih desetica
Dijeljenje zbira i razlike brojem
Dijeljenje sa ostatkom
Zavisnost proizvoda od promjene činilaca
Zavisnost količnika od djeljenika i djelioca
Određivanje nepoznatog činioca
Određivanje nepoznatog djeljenika i djelioca
Vježbanje-svojstva množenja i dijeljenja, jednačine sa sve 4 računske operacije
Usmeno i pismeno množenje dvocifrenog broja jednocifrenim
Usmeno i pismeno množenje dvocifrenog broja jednocifrenim, 2.dio
Dijeljenje dvocifrenih brojeva jednocifrenim
Množenje trocifrenih brojeva jednocifrenim 1.dio
Množenje trocifrenih brojeva jednocifrenim 2.dio
Dijeljenje trocifrenog broja jednocifrenim, 1.dio