Lekcije

Atribut- vježbanje
Mirisljava komšinica -neumjetnicki tekst
Apozicija – obrada
Atribut i apozicija-vjezbanje
Cvrčak traži sunce – B. Ćopić, obrada
Cvrčak traži sunce, dalji rad - 1. dio
Cvrčak traži sunce, dalji rad - 2. dio
Javna obavještenja, obrada
Javna obavještenja, dalji rad
Veliko slovo u pisanju naziva država, gradova i sela, obrada
Veliko slovo u pisanju naziva država, gradova i sela, dalji rad
Opis biljke, dalji rad
Subjekatski i predikatski skup riječi, obrada
Kviz znanja
Ptići – T. Ujević, obrada
Ptići – T. Ujević, dalji rad
Imenice - ponavljanje
Imenice, rod, broj - 1. dio
Imenice, rod, broj - 2. dio
Neumjetnički tekst – Džinovi džingle