Lekcije

"Zemljotres" - neumjetnički tekst
Opis prirodne pojave
Poređenje pridjeva, obrada
Poređenje pridjeva, dalji rad
Prisvojni pridjevi izvedeni od vlastitih imena sufiksima -ov/-ev/,-in,-ski...; obrada
Prisvojni pridjevi izvedeni od vlastitih imena sufiksima -ov/-ev/,-in,-ski...; dalji rad
Pridjevi- vježbanje
Bajka "Trnova Ružica", Braća Grim - obrada
Bajka "Trnova Ružica", Braća Grim – dalji rad
Skraćenice – obrada
Skraćenice - vježbanje
Dramski tekst "Biberče", Ljubiša Đokić - obrada
Dramski tekst "Biberče"- LJ. Đokić, dalji rad
Nezvanične, zvanične čestitke - 1. dio
Nezvanične, zvanične čestitke - 2. dio
Brojevi (osnovni,redni,zbirni)
Brojevi (osnovni,redni,zbirni), vježbanje
Domaća lektira" Alisa u zemlji čuda",obrada
Domaća lektira" Alisa u zemlji čuda", dalji rad - 1. dio
Domaća lektira" Alisa u zemlji čuda", dalji rad - 2. dio