Lekcije

Opis razvoja čovjeka
Strani jezik
Pjesma,ritam,rima,stih,strofa Pjesma "Lov starca Radosava"
Pravilno pisanje preduzeća i ustanova
Pravilno pisanje preduzeća i ustanova, dalji rad
Neumjetnički tekst" Riječka nahija"
Neumjetnički tekst" Riječka nahija", dalji rad
Književno umjetnički tekst Tekst "U sunčanim brdima"
Književno umjetnički tekst Tekst U sunčanim brdima, dalji rad
Ispravka II pismenog zadatka
Istorija moga mjesta
Samoglasnjici, suglasnici, slogovi prenošenje riječi na kraju reda
Poetski tekst "Pismo mojoj učiteljici"
Poetski tekst "Pismo mojoj učiteljici", dalji rad
Samoglasnjici,suglasnici,slogovi prenošenje riječi na kraju reda, dalji rad
Dramski tekst "Ah, ti dečaci",
Tekst "Pisak lokomotive"
"Pisak lokomotive" dalji rad
"Igralište u parku" - glavni i sporedni likovi
"Igralište u parku" - dalji rad