Lekcije

Nejednakost i nejednačine - dalji rad
Parni i neparni brojevi
Brojevi do milion – sistematizacija - 1. dio
Brojevi do milion – sistematizacija - 2. dio
Skup – elementi skupa
Venov dijagram
Načini zadavanja skupova. Jednakost dva skupa
Načini zadavanja skupova. Jednakost dva skupa. – dalji rad
Podskup dva skupa
Podskup – dalji rad
Unija skupova
Presjek skupova
Presjek i unija skupova
Skupovi, sistematizacija
Sabiranje u skupu No
Sabiranje hiljada i miliona
Sabiranje višecifrenih brojeva
Sabiranje višecifrenih brojeva, dalji rad
Oduzimanje u skupu No
Oduzimanje hiljada i miliona