Lekcije

Poštovanje graditeljske tradicije i uvažavanje ekoloških principa
Istražujemo građevine svoga mjesta iz prošlosti
Razvoj moga mjesta kroz vrijeme
PROŠLOST- Svrstavamo događaje po hronologiji
Narodne nošnje u Crnoj Gori
Crnogorska svitna (svečana) nošnja
Istraživački rad-istražujemo prošlost svoga naselja
Osnovne karakteristike Crne Gore
Položaj Crne Gore na karti Balkanskog poluostrva i karti Evrope
Državni simboli Crne Gore
Glavni grad Crne Gore
Prijestonica Crne Gore
Osobenosti Prijestonice i Glavnog grada Crne Gore
Veći gradovi Crne Gore
Crnogorski. gradovi
Način života-regije Crne Gore
Način života stanovnika Crne Gore
Prirodne i drustvene osobenosti Crne Gore
Kartografija,privredna karta Crne Gore
Uticaj privrede na razvoj drustva