Lekcije

search button
Lection thumbnail
Medijska pismenost 2
Lection thumbnail
„Utjeha kose“ ‒ Antun Gustav Matoš
Lection thumbnail
„Šeširići“ ‒ Ivan Cankar
Lection thumbnail
Transkripcija, transliteracija 1. čas
Lection thumbnail
Transkripcija, transliteracija 2. čas
Lection thumbnail
Avangarda
Lection thumbnail
"Oblak u pantalonama" – Vladimir Majakovski 1. čas
Lection thumbnail
Oblak u pantalonama ‒ Vladimir Majakovski 2. čas
Lection thumbnail
Romansa mesečarka ‒ F. G. Lorka
Lection thumbnail
Proces - F. Kafka 1. čas
Lection thumbnail
Proces ‒ F. Kafka 2. čas
Lection thumbnail
Proces ‒ F. Kafka 3. čas

Materijali za preuzimanje

Kontrolni test

download

Primjeni naučeno

download