Lekcije

search button
Lection thumbnail
„Prokleta avlija“ – Ivo Andrić 2. čas
Lection thumbnail
„Prokleta avlija“, Ivo Andrić 3. čas
Lection thumbnail
Pozni modernizam
Lection thumbnail
„Mit o Sizifu“ – A. Kami
Lection thumbnail
“Stranac” – A. Kami 1. čas
Lection thumbnail
“Stranac” – A. Kami 2. čas
Lection thumbnail
Antidrama
Lection thumbnail
„Čekajući Godoa“ − S. Beket
Lection thumbnail
Negacija
Lection thumbnail
Drama
Lection thumbnail
„Hamlet“ – V. Šekspir 1.dio
Lection thumbnail
„Hamlet“ – V. Šekspir 2. dio