Lekcije

search button
Lection thumbnail
Obnavljanje gradiva
Lection thumbnail
Obnavljanje gradiva (prijedlozi sa dativom, članovi u dativu,perfekat)
Lection thumbnail
Moji planovi dass recenica
Lection thumbnail
Moji planovi
Lection thumbnail
Svakodnevni školski vokabular
Lection thumbnail
Meine Pläne-moji planovi
Lection thumbnail
Obnavljanje 2.lekcije (Meine Pläne-moji planovi)
Lection thumbnail
Einen Job suchen-tražiti posao
Lection thumbnail
Pläne machen-praviti planove/Lerntipps-savjeti za učenje
Lection thumbnail
Lekcija: Freundschaft (Prijateljstvo)
Lection thumbnail
Freundschaft (lične zamjenice u dativu)
Lection thumbnail
Freundschaft (Komparativ)

Materijali za preuzimanje

Još uvijek nema dostupnih materijala.