Lekcije

search button
Lection thumbnail
Interview mit einer Schülerin/Intervju sa jednom učenicom
Lection thumbnail
Zusammenleben im Internat/Zajednički život u internatu
Lection thumbnail
Obnavljanje 5.lekcije (Bilder und Töne)
Lection thumbnail
Obnavljanje gradiva iz I polugođa (dass-rečenice, weil-rečenice, zanimanja, modalni glagoli u preteritu)
Lection thumbnail
Obnavljanje gradiva iz 1.polugođa (wenn-rečenice, modalni glagoli sollen i dürfen)
Lection thumbnail
Obnavljanje gradiva iz 1.polugođa (povratne zamjenice, welcher-dieser-jeder)
Lection thumbnail
Ovo mi se dopada (glagol gefallen)
Lection thumbnail
Ovo mi se dopada (ponavljanje ličnih zamjenica u dativu i pridjevi)
Lection thumbnail
Ovo mi se dopada (Mješovita pridjevska deklinacija)
Lection thumbnail
Ovo mi se dopada (Ponavljanje mješovite pridjevske deklinacije)
Lection thumbnail
Slaba pridjevska deklinacija (Schwache Adjektivdeklination)
Lection thumbnail
Mladi u Njemačkoj (Jugendliche in Deutschland)

Materijali za preuzimanje

Još uvijek nema dostupnih materijala.