Lekcije

search button
Lection thumbnail
Obnavljanje (Opisivanje osoba, dopunjavanje dijaloga)
Lection thumbnail
Obnavljanje (glagol gefallen, mješovita pridjevska deklinacija, slaba pridjevska deklinacija)
Lection thumbnail
Lektion 7. Mehr über mich (Vermutungen)
Lection thumbnail
Ordinalzahlen –Datum
Lection thumbnail
Berühmte Leute
Lection thumbnail
Lektion 7-Schulleben - Život u školi
Lection thumbnail
Kratka priča ,,Karin ist weg“
Lection thumbnail
Nastavak priče ,,Karin ist weg“
Lection thumbnail
Große Pause ,,Obnavljanje“
Lection thumbnail
Priprema za pismeni zadatak

Materijali za preuzimanje

Još uvijek nema dostupnih materijala.