Lekcije

Obnavljanje gradiva 1 (priroda V)
Obnavljanje gradiva 2 (priroda V)
Zašto je važno učiti biologiju?
Kako se izučava priroda?
Zašto je važan mikroskop?
Osobine živih bića
Ćelija
Biljna i životinjska ćelija
Ćelije se udružuju u tkiva
Bakterije
Bičari i alge
Carstvo gljiva
Značaj gljiva
Lišajevi
Gljive i lišajevi - utvrđivanje
Otvoreni dio programa – lišajevi kao bioindikatori
Korijen
Korijen - utvrđivanje
Stablo, vrste i građa