Lekcije

Korijen
Korijen - utvrđivanje
Stablo, vrste i građa
Uloga i značaj stabla
Utvrđivanje stabla
List
Utvrđivanje lista
Fotosinteza, ćelijsko disanje, transpiracija
Uloga i značaj vegetativnih organa - utvrđivanje
Mahovine
Utvrđivanje mahovina
Papratnice
Utvrđivanje papratnica
Cvijet
Od cvijeta do ploda
U plodu je sakriveno sjeme (plod i sjeme)
Golosjemenice
Skrivenosjemenice
Dikotiledone biljke
Monokotiledone biljke